Sisältöön »
 
 

Jätelakiuudistus

 

Muutoksia LHJ:n toimialueen asuinkiinteistöjen jätehuoltoon

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätystä merkittävästi, jotta mm. EU:n asettamat kierrätystavoitteet olisivat paremmin saavutettavissa.

Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: erilliskeräys tulee järjestää biojätteen osalta 1.7.2022 kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän ja pakkausjätteiden osalta1.7.2023. Biojätteen kerääminen laajenee viimeistään 19.7.2024 kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan keskustaajamissa. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava alueen jätelautakunnalle.

Uudistuksen myötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

 
Vaikutukset omakotitaloille ja vapaa-ajan asunnoille Uudistuksen etenemisen aikataulu Vaikutukset taloyhtiöille Muutokset julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltoon Jätetilan suunnittelu Isännöitsijäpäivä 8.10.2021
 

Ilmoita taloyhtiösi jätetilan kartoitukseen! 

 Jätehuollon tilantarve tulee lähivuosina monin paikoin kasvamaan ja jätekatosta voidaan joutua myös laajentamaan. Tiesithän, että voitte tarvittaessa käyttää suunnittelutyössä apuna myös LHJ:n asiantuntijoita? Ilmoita taloyhtiösi jätetilan kartoitukseen ja suunnitellaan teille yhdessä jätetila, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla taloyhtiönne asukkaita sekä jätteenkuljettajia. 

 

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Jätelaskuri

Ohje jätelaskurin käyttöön

Voit käyttää jätelaskuria taloyhtiön jätetilan suunnittelun apuna. Laskurilla saat ohjeellisen arvion tarvittavien jäteastioiden määrästä. Lopullinen astiamäärä, tyhjennysten tiheys ja syväsäiliöiden soveltuvuus kiinteistön käyttöön pitää aina varmistaa asiakaspalvelustamme.

Sekajätteen pisin mahdollinen tyhjennysväli on 8 viikkoa, jos taloyhtiöllä on käytössä biojäteastia. Biojäteastia tyhjennetään kesällä (vk 18-40) vähintään kerran viikossa ja talviaikana (vk 41-17) 2 viikon välein. Pakkausjätteiden tyhjennysvälit tulee sovittaa astian täyttymiseen sopiviksi.

Pakkausjätteiden tyhjennys siirtyy kesällä 2023 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n organisoitavaksi. Sitä ennen pakkausjätteiden tyhjennyksen voi tilata suoraan yksityisten kuljetusyrittäjien kautta.

 

Asukasmäärä

10

50

100

150

200

Tarvittavat jäteastiat 10 asukkaalle

kpl
Sekajäte
660 litraa
Tyhjennyksiä viikossa
kpl
Muovipakkaukset
660 litraa
kpl
Kartonki
660 litraa
kpl
Biojäte
litraa
kpl
Lasi
litraa
kpl
Metalli
litraa
kpl
Paperi
litraa

Vaadittu jätetilan pinta-ala:

 

Kiertokaveri

Kiertokaveri jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-188-16

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettusuljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-12

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu8-14

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy