Sisältöön »
 
 

Lajitteluohjeet

 
Betoni- ja tiilijäte Biojäte Energiajäte Erityisjätteet Jäteöljy Kartonki ja pahvi Käymäläjäte Lamput Lasi Lietteet Lääkkeet Maa- ja kiviaines Metalli Muovit Paperi Paristot ja pienakut Poistotekstiili Puutarhajäte Puujäte Rakennusjäte Renkaat Romuautot Sekajäte Sähkö- ja elektroniikkaromu SER Tekstiili / tekstiilijäte Terveydenhuollon jätteet

Pistävä ja viiltävä jäte

Pistävää ja viiltävä jätettä, toiselta nimeltään tapaturmavaarallinen jäte, ovat mm. neulat, veitsenterät, lansetit ja vastaavat esineet, jotka voivat aiheuttaa pisto- tai viiltohaavan.

Pistävä ja viiltävä jäte tulee pakata syntypaikalla kestäviin muovisiin tai metallisiin astioihin, mieluiten tarkoitusta varten valmistettuihin turvallisuusstandardien mukaisiin astioihin. LHJ:n keräämä pistävä ja viiltävä jäte lähetetään suoja-astioissa polttolaitoksiin.

Bioginen jäte

Biologinen jäte, toiselta nimeltään eettinen jäte, jaetaan tunnistettavaan ja ei-tunnistettavaan biologiseen jätteeseen.

Tunnistettavaan biologiseen jätteeseen kuuluvat selkeästi tunnistettavat ruumiinosat kuten amputoidut raajat ja sikiöt. Jätejae on pakattava kaksinkertaiseen muovipussiin ja merkittävä selkeästi. Jäte pitää säilyttää jäähdytetyssä varastossa. Tunnistettava biologinen jäte kuljetetaan nykyään suoraan polttolaitoksiin, koska jäteasemat eivät ota sitä vastaan.

Ei-tunnistettavaa biologista jätettä ovat muun muassa hyvin veriset hoito-välineet, kuten siteet, ja kudokset. Biologinen jäte tulee pakata punaiseen selkeästi merkittyyn muovipussiin. Jäte säilytetään tunnistettavan jätteen tavoin kylmiössä ja se toimitetaan poltettavaksi vaarallisen jätteen polttolaitokseen.

Tartuntavaarallinen jäte

Tartuntavaaralliseksi aineeksi luokitellaan aineet, jotka sisältävät organismeja ja niiden toksiineja, jotka saattavat aiheuttaa sairauksia ihmisille tai muille eliöille. Tartuntavaarallisiksi taudeiksi määritellään:

  •  sars
  •  lintuinfluenssa
  •  isorokko
  •  kolera
  •  rutto
  •  verenvuotokuumeet (esimerkiksi ebola).

Nämä taudit luokitellaan tartuntavaarallisiksi, koska ne leviävät helposti ympäristöön esimerkiksi veden mukana. Ne myös tarttuvat helposti ja nopeasti sekä johtavat vakavaan sairauteen tai kuolemaan.

Tartuntavaarallinen jäte tulee pakata UN-hyväksyttyihin pakkauksiin, merkitä tartuntavaaralliseksi sekä merkitä mitä pakkaus sisältää. Jätejae hävitetään polttamalla vaarallisen jätteen polttolaitoksessa.

Radioaktiivinen jäte

Radioaktiivisella jätteellä tarkoitetaan radioaktiivisten aineiden lisäksi niiden saastuttamia laitteita, tavaroita tai aineita, jotka poistetaan käytöstä. Radioaktiivisuuden vuoksi esineet tulee tehdä vaarattomiksi. Sairaaloissa tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistuneet hoito- ja tutkimustoiminnan säteilynlähteet.

Jätteessä olevien radionuklidien laatu, esimerkiksi puoliintumisaika, esineen ominaisuuksien ohella määrää menetelmän jolla jätteet tehdään vaarattomiksi. Radioaktiivinen jäte tulee pakata tiiviisti ja laittaa säteilymerkillä varustettuun lyijykaappiin vanhenemaan. Kun jäte on vanhennettu, se käsitellään jäljellä olevien ominaisuuksien mukaan.  

Vaarallinen jäte

Vaarallinen jäte tarkoittaa jätettä, joka ympäristöön joutuessaan on haitaksi eliöille, josta johtuen se vaatii erityisen tarkkaa käsittelyä. Sairaaloissa syntyy monenlaisia vaarallisia jätteitä. Ne voidaan jakaa vaarallisiin jätteisiin, jotka ovat tyypillisiä sairaaloille ja jätteisiin, joita syntyy muissakin toiminnoissa. Tyypillinen vaarallinen jäte on lääkkeet. Sairaaloissa on yleensä sairaala-apteekki, joka hoitaa lääkkeiden varastoimisen siihen asti, että ne haetaan. Lääkehuone on lukollinen, jotta väärinkäytöiltä vältytään.

Sairaalassa syntyy jätteeksi myös esimerkiksi paristoja, erilaisia kemikaaleja, loisteputkia, sähkö- ja elektroniikkaromua ja elohopeaa. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää jätehuoneessa ja pakata ohjeiden mukaan. Pakkauksista ei saa päästä vuotamaan vaarallista jätettä.

Sairaalalasi

Kierrätyspisteisiin kelpaava lasi tarkoittaa lasipurkkeja ja pulloja. Sairaalassa syntyy paljon kierrätyskelpoista lasia, joka vaatii kuitenkin erilaisen keräyksen ja käsittelyn tavalliseen lasiin verrattuna. Esimerkiksi lääkejäämäiset pullot, liuos-ja infuusionestepurkit ja reagenssipullot kuuluvat sairaalalasiin.

Monissa sairaaloissa sairaalalasi sijoitetaan erityisjätteeseen tai sekajätteeseen, koska vaihtoehtoisesta menetelmästä, eli sairaalalasin keräyksestä, ei ole välttämättä tietoa. Lasin käsittelyn hoitaa Uusioaines Oy. Lasista valmistetaan uusia lasipurkkeja, lasivillaa tai vaahtolasia. Uusioaineksen sairaalalasin lajitteluohje löytyy täältä.

Vaaralliset jätteet Vieraslajien torjunta
 

Lajitteluohje englanti

Sorting instructions for households:

Download here

 

Kiertokaveri

Kiertokaveri jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-188-16

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettusuljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-12

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu8-14

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy