Sisältöön »
 
 

Lajitteluohjeet

 
Betoni- ja tiilijäte Biojäte Energiajäte Erityisjätteet Jäteöljy Kartonki ja pahvi Käymäläjäte

Kuivakäymälöitä koskevat asetukset

Lain mukaan kuivakäymälän ja käymäläjätekompostin on oltava tiiviillä pohjalla, eikä käymälästä saa valua nestettä maahan. Käymälöiden ilmanvaihto tulee järjestää niin, ettei lähiympäristölle aiheudu haittaa. Kaikissa käymälöissä pitää olla käsienpesumahdollisuus. Käsittelemätöntä käymäläjätettä ei lain mukaan saa haudata maahan! 

Käymäläjätteen kompostointi

Kuivakäymälästä tyhjennettävä käymäläjäte voi olla vain osittain kompostoitunutta, kuivattua tai jopa pakastettua - tällöin se täytyy jälkikompostoida. Kiinteää kompostijätettä tulisi jälkikompostoida vähintään vuosi. Käymäläjätteet (kompostikäymälä, pakastava) tulee kompostoida kotikompostorissa. Jos kompostointi ei ole mahdollista, voi pienen määrän käymäläjätettä laittaa hyvin suljetussa ja tiiviissä pussissa sekajätteeseen. Polttavan kuivakäymälän tuhkan voi käyttää puutarhalannoitteena.

Erilleen kerättyä virtsaa voi hyödyntää jo noin kuukauden säilytyksen jälkeen omalla tontillaan sopivasti laimennettuna. Käymäläjätteiden kompostoinnissa voidaan noudattaa pääosin yleisiä kompostointiohjeita, joita löydät esimerkiksi kompostointioppaastamme

Jälkikompostoimalla jätteestä saadaan erinomaista maanparannusainetta, jota kannattaa ensisijaisesti hyödyntää omassa puutarhassaan. Mikäli kompostimullan käyttö puutarhassa ei onnistu, tiedustele muita käsittelyvaihtoehtoja kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta. Tämän lisäksi lietekaivoja tyhjentäviltä kuljetusyrityksiltä voi kysellä tyhjennysvaihtoehtoja.

Muistathan, että kemiallista käymäläjätettä, jossa on bakteereja tappavaa nestettä, ei saa missään nimessä laittaa kotikompostiin, luontoon eikä vesistöön. Tällainen käymäläjäte on aina vietävä käsiteltäväksi.

Käymäläjätekompostin hoito

Myös käymäläjätteen kompostoinnissa pätevät samat periaatteet kuin talousjätteen kompostoinnissa. Talousjätteeseen verrattuna käymäläjäte kompostoituu matalammassa lämpötilassa. Jos käymäläjätteeseen ei ole sekoitettu kuiviketta käytön aikana, on se tehtävä kompostoitaessa.

Käymälässä olevan säiliön pohjalle laitetaan esim. turpeen ja karkean seosaineen sekoitusta ja käyttövaiheen aikana jokaisen käynnin jälkeen lisätään kuiviketta. Tärkeää on huolehtia, että suotoneste ei pääse valumaan maaperään. Jos käytön aikana ilmenee hajuhaittoja, syynä on liian vähäisen seosaineen käyttö. Seosaine imee liian nesteen itseensä ja kuohkeuttaa massaa. Kuiviketta ei kannata kuitenkaan käyttää liikaa, jotta se ei turhaan täytä säiliötä. Suositus on noin 1-3 dl käyntikerran jälkeen. Myös käymälöiden mukana tulevia suosituksia seosaineen määrästä kannattaa noudattaa.

Säiliössä olevaa kompostia voi kastella, jos massa kuivuu liikaa. Kääntämistä käymäläjätekomposti ei juurikaan tarvitse.

Kompostikäymälöissä jätteen käsittely tapahtuu säiliössä, josta jäte siirretään jälkikompostiin. Käymäläjätekompostin kuuman vaiheen tulisi sijoittua kesään, jolloin massan lämpötila varmimmin nousee yli 50 asteen ja suolistoperäiset taudinaiheuttajat tuhoutuvat.

Lataa käymäläjätteen käsittelyohje tästä! 

Lamput Lasi Lietteet Lääkkeet Maa- ja kiviaines Metalli Muovit Paperi Paristot ja pienakut Poistotekstiili Puutarhajäte Puujäte Rakennusjäte Renkaat Romuautot Sekajäte Sähkö- ja elektroniikkaromu SER Tekstiili / tekstiilijäte Terveydenhuollon jätteet Vaaralliset jätteet Vieraslajien torjunta
 

Lajitteluohje englanti

Sorting instructions for households:

Download here

 

Kiertokaveri

Kiertokaveri jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-188-16

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettusuljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-12

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu8-14

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy