Sisältöön »
 
 

Kotitalouksien jätemaksulaskutus

Asiointi- ja maksuohjeita

Asiointi puhelimitse: Laskutuksen puhelinnumero 03 424 2621 saattaa ruuhkautua ajoittain laskutusajankohtana. Toivomme, että asioidessanne puhelinpalvelussamme otatte valmiiksi esille laskun, josta on helposti löydettävissä kiinteistön oleelliset tiedot asioinnin nopeuttamiseksi.

Asiointi sähköpostitse: Laskutuksen sähköpostiosoite on laskutus@lhj.fi
Muistakaa ilmoittaa mahdollisimman tarkkaan asianne ja mainita yhteystietojenne lisäksi myös kiinteistön asiakasnumero tai osoite.

Asiointi internetissä: Kiinteistötietoja koskevat muutokset voi tehdä myös internetissä: Asiakastietojen korjaus

E-lasku ja suoramaksu: E-laskua varten voi tehdä ilmoituksen omassa verkkopankissa. Jos lasku halutaan suoramaksupalveluun, tulee tehdä suoramaksusopimus omassa pankkikonttorissa. Sekä e-laskuilmoitus, että suoramaksu huomioidaan seuraavan laskutuskauden alusta alkaen.

Viitenumero: Muistattehan käyttää laskua maksettaessa aina viitenumeroa, asiakasnumeroa tai laskun numeroa. Muuten emme osaa kohdistaa maksua laskullenne.

Laskun summan muuttuminen: Mikäli laskun summa muuttuu, voi laskun maksaa muutetulla summalla. Viitenumero pysyy samana. Uusia laskuja ei näissä tapauksissa lähetetä.

 

Mikä on Loimi-Hämeen Jätehuollon laskuttama perusmaksu?

Perusmaksu perustuu kunnalliseen jätetaksapäätökseen Jätetaksa 2022 (PDF) sekä jätelakiin (Jätelaki, 9. luku, 78 §, 3. mom). Laskutus koskee kalenterivuotta kerrallaan. Perusmaksu on asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu. Se peritään kerran vuodessa kaikilta jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevilta vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä. Maksu kattaa yleiset ja yhtäläiset lakisääteiset jätehuollon peruspalvelut, joita ovat:

 

Mikä on Loimi-Hämeen Jätehuollon laskuttama jätemaksu?

Jätemaksu laskutetaan niiltä asunnoilta, jotka eivät ole tehneet omaa sopimusta yksityisen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa, liittyneet jäteastiakimppaan naapureiden kanssa tai saaneet maksuvapautusta.

Jätemaksu oikeuttaa viemään jätteet itse Loimi-Hämeen Jätehuollon lähimpänä sijaitsevalle jäteasemalle. Vakituiset asukkaat saavat viedä jätesäkillisen (150 litraa) kotitalousjätettä viikossa ympäri vuoden ja vapaa-ajan asukkaat jätesäkillisen viikossa touko- syyskuussa.

Jäteasemien tiedot löytyvät täältä.

Jätemaksut löytyvät hinnastosta.

Jos olet aiemmin maksanut jätemaksua, mutta olet nyt sopinut tyhjennyksestä kuljetusyrittäjän kanssa, ilmoitathan siitä jätehuoltoyhtiöön, 03 424 2621 tai laskutus@lhj.fi. Näin emme turhaan laskuta kiinteistöltä päällekkäistä jätemaksua. Toimi samoin, jos olet sopinut jätekimpasta eli käytät naapurin kanssa yhteistä jäteastiaa.

 

Miksi maksan jätemaksua, vaikka vien mökiltä syntyvät jätteet vakituisen asunnon jäteastiaan?

Kiinteistön jätehuollon tulee tapahtua kiinteistön sijaintikunnassa, sinne rakennettua jätehuoltoverkostoa käyttäen. Jätehuolto on kiinteistökohtaista, eli jokaisen käyttökelpoisen kiinteistön täytyy kuulua järjestettyyn jätehuoltoon.

Jätelain 32 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. 


Mitä asiakaspalveluun soittaminen maksaa?

Soitosta ja jonottamisesta palvelunumeroon peritään normaali paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinverkkomaksu. Loimi-Hämeen Jätehuolto ei saa tuloja puheluista.


Muistutukset maksusta

Jätelain mukaan maksuvelvollisella on oikeus tehdä muistutus 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Muistutus tehdään kirjallisena yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle:
Forssan kaupunki, Jätelautakunta, PL 62, 30101 FORSSA tai jatelautakunta@forssa.fi.
Jätemaksut on maksettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta.

 

Jäteastia ja tyhjennysvälit

Jäteastian täytyy olla jätteille riittävän iso, koneelliseen tyhjennykseen soveltuva, pyörällinen ja tartuntakahvallinen. Jäteauton pitää päästä ajamaan vähintään 10 metrin päähän astiasta. Astioita myyvät rauta- ja sekatavarakaupat ja jätteenkuljetusyritykset. Myös jäteasemalle voi tilata astian haettavaksi.

Jäteastian käyttäjä vastaa astian ympäristön hiekoittamisesta ja lumen auraamisesta. Astian tyhjentäjä korvaa tyhjentäessä rikkoutuneen astian.


kesä (vko 18-40)
talvi (vko 41-17)
Sekajäte haja-asutus alue
4 viikkoa
4 viikkoa
Sekajäte taajama
2 viikkoa
4 viikkoa
Sekajäte, jos biojäte kerätään erikseen tai kompostoidaan
8 viikkoa*
8 viikkoa*

*= Haetaan jätelautakunnalta. Tästä linkistä pääset tyhjennysvälin pidennyshakemukseen.

Jätteiden keräämistä ja lajittelua ohjataan jätehuoltomääräyksissä, jotka jätelautakunta on LHJ:n kuntien alueelle päättänyt. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen Jätehuoltomääräykset (pdf)

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen. Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä jätelautakunnalle ilmoitus, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen, tällöin pisin tyhjennysväli on 8 viikkoa. Päätöksen saatuaan kiinteistö sopii itse asiasta jätteenkuljettajan kanssa. Jätelautakunnan yhteistiedot ovat tämän sivun viimeisenä kohtana.

 

Kimppa-astia

Voit sopia myös yhteisen jäteastian käytöstä lähinaapurien kanssa tai esimerkiksi mökkitien tiekunnan kanssa. Jätekimppaan kuuluvien tiedot ja niiden muutokset ilmoitetaan jäteastiaa tyhjentävälle yrittäjälle.
Taajama-alueella kimppa-astia voi sijaita korkeintaan 1 kilometrin päässä kiinteistöstä ja haja-asutusalueella 5 kilometrin päässä. Poikkeukset etäisyyksiin myöntää jätelautakunta.

Sekajäteastian tulee olla kooltaan sellainen, että kaikkien kimpan jäsenten jätteet mahtuvat kokonaisuudessaan astiaan kaikissa olosuhteissa. Kimppa-astian yhteenlasketun tilavuuden tulee olla vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 20 henkeä tai yli 5 kiinteistöä.

Jätekimppa on usein edullisin ja kätevin vaihtoehto järjestää kiinteistön jätehuolto. 

 

Poikkeukset jätehuoltoon

Käyttökelvoton kiinteistö voidaan jättää jätehuollon ulkopuolelle viranomaisen päätöksellä (jätelaki 81 §). Tilapäinen käyttämättömyys tai kiinteistön alhainen varustelutaso (esim. sähköjen puuttuminen) vapaa-ajan asuntojen kohdalla, ei oikeuta kohtuullistamiseen. Poikkeus jätehuoltoon tulee hakea kirjallisesti kohtuullistamishakemuksella. Hakemus todisteineen (valokuvat) osoitetaan LHJ:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle:

Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62, 30101 FORSSA
www.jateltk.fi
jatelautakunta@forssa.fi

Jätelautakunnan puhelinnumero: 03 4141 5336 tai 03 4141 5329

Tyhjennysvälin pidennyshakemuksen voi tulostaa täytettäväksi tästä linkistä (pdf).

Jätemaksun kohtuullistamishakemuslomakkeen voi tulostaa tästä (pdf).

Hakemukset voi täyttää myös sähköisesti lautakunnan sivuilla täällä.

 

Kiertokaveri

Kiertokaveri jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-188-16

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettusuljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-12

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu8-14

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy