Sisältöön »
 
 

Kutsu markkinavuoropuheluun kuljetusalan yrityksille 

Heinäkuussa 2021 hyväksyttiin uusi jätelaki, jonka tavoitteena on nostaa Suomen kierrätysaste seuraavan 15 vuoden aikana 40 prosentista 65 prosenttiin. Uudistuksen myötä vastuu kotitalouksien bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailuttamisesta siirtyy kunnille. Palveluntuottajina ovat edelleen yksityiset yritykset, mutta yhden toimijan organisoidessa ajoreittejä toiminta tehostuu ja kuljetuksista aiheutuvat ilmastovaikutukset pienenevät. 

Toimialueellamme tämä tarkoittaa sitä, että vastuu kuljetusten järjestämisestä ja organisoinnista on Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä. Siksi järjestämme helmi-maaliskuun aikana markkinapuheenvuorot bio- ja pakkausjätteiden kuljettamisesta kiinnostuneille toimijoille. 

Tilaisuudet järjestetään LHJ:n Forssan jätekeskuksella ja niihin on mahdollista osallistua myös etänä. Tervetuloa kuulemaan lisää ja keskustelemaan kanssamme! 

 

Milloin: 

Biojätteiden keräys: 23. helmikuuta (ilmoittautuminen 17.2.mennessä)
Pakkausjätteiden keräys: 8. maaliskuuta (ilmoittautuminen 4.3 mennessä)

Tilaisuudet alkavat klo 9.00

 

Missä: 

Forssan jätekeskuksessa osoitteessa Kiimassuontie 127, 30420 Forssa. 

Huom! Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä Teamsin välityksellä. 


Muistiot: 

Biojätteen kuljetus 23.2.2022 (PDF)

Pakkausjätteiden kuljetus 8.3.2022 (PDF)


Kysymyksiä ja vastauksia liittyen bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailutukseen: 

1. Miksi kuljetukset kilpailutetaan jo nyt?

Vastaus: Jätelainsäädännön muutosten tavoitteiden mukaisesti kilpailulle pitää varata riittävästi aikaa, jotta kaiken kokoiset ja uudetkin kuljetusliikkeet ehtivät järjestellä kalusto ym. asiat ennen urakan alkamista.

2. Kuljetusten hintojen arvioiminen yli vuoden päähän urakan alkamisesta on haasteellista nykyisen maailmantilanteen takia. Miten mm. mahdollinen polttoaineenhintojen muutos otetaan huomioon tarjoushinnoissa verrattuna urakan alkamisajan kustannuksiin?

Vastaus: Urakkasopimuksessa hinnat sidotaan Tilastokeskuksen pakkaavan jäteauton kustannusindeksiin. Hinnantarkistukset on mahdollista tehdä ennen urakkakauden alkua, mikäli tilanne jatkuu epävakaana. Erityisistä ulkopuolisista syistä mm. valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvista syistä, hintoja voidaan tarkistaa muunakin ajankohtana muutoksen voimaantulohetkestä muutosta vastaavasti. LHJ seuraa ja noudattaa hankinnoissa valtakunnallisia suosituksia ja linjauksia.

3. Onko kuljetuksille kalustovaatimuksia?

Vastaus: Nykyisissä kilpailutuksissa on edellytetty tiettyä Euro-päästöluokitusta (Euro V-Euro VI). Uusiutuvien polttoaineiden tankkausmahdollisuudet selvitetään ennen vaatimusten määrittelyjä.

4. Onko mahdollista käyttää aliurakoitsijoita?

Vastaus: Kyllä. Myös aliurakoitsijan tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimat edellytykset. Käytettävä aliurakoitsija tulee hyväksyttää tilaajalla.

5. Markkinavuoropuhelussa esiintulleet urakka-alueet ovat melko suuria, etenkin biojätteessä. Onko mahdollista, että aluejako suunnitellaan niin, että ajomäärä esimerkiksi viikossa oli 2-3 arkityöpäivää?

Vastaus: Otamme toiveen huomioon tarjouspyyntölomakkeiden laatimisessa.

6. Tuleeko tarjouksessa olla vain yksi yksikköhinta jätelajille?

Vastaus: Ei tarvitse olla yhtä yksikköhintaa. Tarjouslomakkeelle laaditaan tarjoushinnat astioiden koon, jätelajin, tyhjennystavan sekä mahdollisten lisätöiden osalta. 

7. Alueella on jonkin verran etulastaajalla tyhjennettäviä kohteita. Sisällytetäänkö nämä samaan urakkaan?

Vastaus: Kohteita on sen verran vähän verrattuna vaadittaviin kalusto-ominaisuuksiin, että etukuormaukseen soveltuvaa autoa ei vaadittane. Asiasta keskustellaan palveluntarjoajan ja tilaajan kesken urakkaneuvotteluissa.

8. Huomioidaanko tarjouspyynnöissä laatupisteet esimerkiksi uusituvien polttoaineiden käytössä kuljetuksissa?

Vastaus: Asiasta on keskusteltu. Ennen tarjouspyyntöjä selvitetään uusiutuvien polttoaineiden tankkausverkosto LHJ:n alueella.

9. Saako tulevissa kuntaurakoissa kuormata markkinaehtoista jätettä samaan kuormaan? Tämä pitäisi saada selkeästi merkittyä tarjouspyyntöasiakirjoihin, jotta kaikilla on tasapuoliset lähtökohdat.

Vastaus: Lähtökohtaisesti markkinaehtoista jätettä ei saa kuormata kuntavastuullisen jätteen sekaan. Poikkeuksena ovat esimerkiksi LHJ:n toissijaista jätehuoltopalvelua pyytäneet asiakkaat. 


Lisätietoa:

palvelupäällikkö Anne Sjöberg
p. 050 567 5815, anne.sjoberg@lhj.fi

viestintäpäällikkö Mirva Naatula
p. 0440 242 639, mirva.naatula@lhj.fi


Bio- ja pakkausjätteen kuljetukset

Bio- ja pakkausjätteen kuljetusten kilpailutus on päättynyt. Pakkausjätteiden kuljetukset alkavat LHJ:n järjestämänä 1.7.2023 ja biojätteen kuljetukset 1.9.2023.


 

 
 
 
 

Kiertokaveri

Kiertokaveri jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-188-16

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettusuljettu

Loimaan jäteasema | 8-168-12

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu8-14

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy