Sisältöön »

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

0440 242 700

 
 
 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

LHJ:n yhtiökokoustiedote 2019

22. toukokuuta 2019

LHJ:n yhtiökokoustiedote 2019


LHJ Group hyvällä kasvu-uralla

LHJ Konsernissa tehtiin uusia liikevaihtoennätyksiä

LHJ Group jatkoi viime vuonna vahvalla kasvu-uralla, kaikkien yritysten yhteenlasketun liikevaihdon oltua noin 27,9 miljoonaa euroa (25,4 M€ v. 2017). Tästä LHJ konserniyritysten liikevaihto oli noin 24,6 miljoonaa euroa. Toiminta oli myös kannattavaa, konsernin liiketoiminnan tuloksen oltua noin 2,5 miljoonaa euroa (2,4 M€ v. 2017)

Puolestaan emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n liikevaihto ja muut tuotot olivat vuonna 2018 yhteensä noin 11,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 13 prosenttia. Tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa, jota voidaan pitää normaalina, kertoo toimitusjohtaja Immo Sundholm.

Liikevaihtoennätyksensä rikkoivat emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt Suomen Erityisjäte Oy, Suomen Materiaalikierrätys Oy ja Suomen Tietoturva Oy. Olemme tyytyväisiä koko toiminnan kehittymiseen, kertoo Sundholm.

- Tytär- ja osakkuusyhtiöiden menestys liiketoiminnoissaan on mahdollistanut samalla koko yrityskokonaisuuden hyvän taloudellisen tuloksen. LHJ Group yritysten osingonmaksu emoyhtiölle on edesauttanut useana vuonna emoyhtiön kokonaistulosta, joka on puolestaan siirtynyt suoraan hyödyksi kuntalaisille mahdollisimman alhaisina jätemaksuina.

Vuoden 2019 näkymiä voidaan kuitenkin pitää haastavina. Kilpailun kiristyminen sekä talouskasvun hiipuminen Suomessa tulevat todennäköisesti näkymään myös tytäryhtiöiden liiketoiminnoissa jatkossa. Emoyhtiön puolella väkimäärän väheneminen LHJ:n toimialueella sekä lainsäädännön jatkuvat muutokset Suomessa aiheuttavat omia haasteitaan toiminnoille. Epäselvää on muun muassa se, millä kuljetusjärjestelmällä jätteitä tullaan kunnissa keräämään jatkossa. Tämä jatkuva epävarmuus vaikeuttaa palvelujen järkevää suunnittelua ja kehittämistä.

LHJ:lle uusi hallitus

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin 21.5.2019. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä valitsi hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Suominen Loimaalta sekä varapuheenjohtajaksi Jaana Koota Akaasta.

Yhtiökokouksessa 21.5.2019 yhtiön hallitukseen valittiin:

Teuvo Suominen, puheenjohtaja, Loimaa
Jaana Koota, varapuheenjohtaja, Akaa
Heikki Tuomisto, Somero
Pentti Haapahuhta, Sastamala
Päivi Pelttari, Sastamala
Harri Lehtonen, Eura
Kari Haavisto, Säkylä
Esa Ryhtä, Tammela
Marja Mattila, Koski TL
Paula Virtanen, Urjala
Tarja Kirkkola-Helenius, Jokioinen
Ilkka Joenpalo, Forssa
Minna Penttilä, Forssa


Jätteiden hyödyntäminen lähes 100 %

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n vastaanottamien jätteiden loppusijoituksen määrä mitataan enää promilleissa. Pyöristettynä hyötykäyttöaste on noussut lähes 100 prosenttiin. Jätteet hyödynnetään joko materiaalikierrossa tai lämpönä ja sähkönä jätevoimalaitoksissa. Kaatopaikalle jätteitä sijoitetaan enää hyvin harvoin poikkeustapauksissa.

- Kaatopaikkasijoitus on voitu lopettaa toimialueellamme jo vuoden 2015 alusta jätteen energiahyötykäytön johdosta. Seuraavaksi olennaista on lähteä ratkomaan kierrätyksen lisäämistä edelleen etenkin biojätteen ja pakkausmuovien osalta.

Biojätteelle on tulossa kierrätysvelvoite kaikkiin kiinteistöihin vuoden 2024 alusta. Muovinkierrätyksen kehittämistä on selvitetty alueella kevään aikana suoritetun tutkimuksen avulla. Suomen nykyisestä 42 prosentin materiaalikierrätysasteesta pitää päästä ylöspäin kierrätys- ja keräysjärjestelmää kehittämällä.


 

Lue uusin asiakaslehtemme >>