Sisältöön »

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

0440 242 700

 
 
 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

LHJ:n yhtiökokoustiedote - hyvässä kunnossa juhlavuoteen

17. kesäkuuta 2020

LHJ:n yhtiökokoustiedote - hyvässä kunnossa juhlavuoteen


Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy pääsi siirtymään 25. juhlavuoteensa hyvässä iskussa edellisen vuoden 2019 jäljiltä. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat kuitenkin asettaneet haasteita ja tuoneet muutoksia toimintaan kevään aikana. Myös kevään yhtiökokous pidetiin tällä kertaa poikkeusjärjestelyin, kun yhtiökokouspöytäkirja hyväksyttiin kaikissa omistajakunnissa yksimielisellä päätöksellä ilman varsinaista yhtiökokousta.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä historiallisen hyvä vuosi

Emoyhtiö LHJ:n alkuvuosi 2019 näytti ensin haasteelliselta, mutta lopulta yhtiö teki historiansa parhaan tuloksen. Yhtiön liikevaihto muut tuotot olivat ennätykselliset hieman yli 12 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos hieman yli miljoona euroa. Hyvän tuloksen taustalla olivat muun muassa ennakoitua suuremmat käsittelyyn tulleet jätemäärät, joita voitiin hyödyntää menestyksekkäästi erilaisissa kierrätysratkaisuissa. Samaan aikaan yhtiön kulurakennetta pystyttiin jopa joiltain osin tiivistämään. Osaltaan hyvään kokonaistulokseen vaikuttivat myös tytäryhtiöiden menestyminen omissa liiketoiminnoissaan ja niiltä saadut osingot. Hyvin sujunut vuosi 2019 mahdollisti yhdyskuntajätteiden vastaanottomaksujen alentamisen ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa. Vuoden 2019 lopulla tehtiin yhtiön historian suurin yksittäinen investointi, kun LHJ liittyi jätevoimalaitos Westenergy Oy:n osakkaaksi 19 prosentin osuudella. Tämä mahdollistaa vakaat ja alenevat käsittelymaksut myös jatkossa.

Puolestaan koko LHJ Groupin liikevaihto ja muut tuotot (noin 25 M€) sekä liiketoiminnan tulos (noin 2 M€) laskivat hieman edellisestä vuodesta. Ne olivat kuitenkin alkuvuoden odotuksiin nähden hyvällä tasolla.

Tulevaisuuden näkymiä varjostaa vallitseva maailmanlaajuinen koronavirustilanne. Tämä vaikuttaa myös LHJ Groupissa osaan yritysten toiminnoista, kertoo Sundholm.

- Meillä on onneksi monipuolinen yrityskokonaisuus, jossa osa toiminnoista eivät ole niin herkkiä poikkeustilanteen tuomille muutoksille. Osa toiminnoista kehittyy nyt vahvasti. Muun muassa tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy on laajentamassa jätevoimalaitoskuonien käsittelyä Baltiaan. Samaten olemme luomassa merkittävää kiertotalouskokonaisuutta Tarasten Kiertotalousalue Oy, Suomen toiseksi suurimman kaupunkialueen Tampereen kupeeseen.

Yhdyskuntajätehuollon puolella erityisen myönteisenä kehityksenä tulevaisuutta silmällä pitäen voidaan pitää hallituksen esitystä uudeksi jätelaiksi. Eduskunta käsittelee lakiesitystä syksyllä 2020. Astuessaan voimaan kuten on esitetty, se tuo selkeyttä koko jätehuollon kenttään. Laajempi kuntavastuu edistää kierrätystä ja aikaansaa uusia ympäristöä edesauttavia ratkaisuja, nykyiseen hajanaiseen tilanteeseen verrattuna.

- Jätelakiesityksessä on luovuttu muun muassa jätteenkuljetuksen kaskoisjärjestelmästä, jolloin kuntalaisten jätteen keräys- ja kuljetus voitaisiin tehdä jatkossa myös LHJ:n alueella hyvin suunniteltuna ja kilpailutettuna kokonaisuutena. Näin toimitaan pääosassa Suomea ja kaikkialla muualla Euroopassa. Lisäksi jätteen lajitteluvaatimukset ovat kiristymässä muuan muassa biojätteen ja lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausten osalta. Myös näiden järjestämisessä LHJ:llä olisi jatkossa entistä suurempi rooli.

LHJ:lle uusi hallitus

Yhtiökokousjärjestelyssä päätettiin LHJ:n hallituksen kokoonpano seuraavalle kaudelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Teuvo Suominen Loimaalta. Varapuheenjohtajana jatkaa Jaana Koota Akaasta. Uusina jäseninä hallitukseen tulivat Helena Manninen Huittisista, Johanna Valtanen Humppilasta, Minna Mäkipää Oripäästä, Ari Prihti Punkalaitumelta sekä Markku Leppälahti Ypäjältä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallituksen kokoonpano alkaen kesäkuu 2020

Teuvo Suominen, Loimaa, puheenjohtaja
Jaana Koota, Akaa, varapuheenjohtaja
Ilkka Joenpalo, Forssa
Minna Penttilä Forssa
Heikki Tuomisto, Somero
Päivi Pelttari, Sastamala
Pentti Haapahuhta, Sastamala
Harri Lehtonen, Eura
Helena Manninen, Huittinen
Johanna Valtanen, Humppila
Minna Mäkipää, Oripää
Ari Prihti, Punkalaidun
Markku Leppälahti, Ypäjä

 

LHJ on julkaissut vuodesta 2019 vuosiraportin osoitteessa: 

https://www.lhj.fi/lhj-konserni/aineistopankki/ -> Vuosikertomukset


 

Lue uusin asiakaslehtemme >>