Sisältöön »

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

0440 242 700

 
 
 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

Arvoisat yhteistyötahomme - LHJ Group täyttää 25 vuotta!

26. lokakuuta 2020

Arvoisat yhteistyötahomme - LHJ Group täyttää 25 vuotta!


Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) ja sen ympärille rakentunut kiertotalouskonserni LHJ Group täyttää tänään 25 vuotta (26.10.2020). Allekirjoittaneella on ollut hieno mahdollisuus olla mukana koko tässä kehityskaaressa alusta alkaen.  Samalla olemme olleet mukana myös suomalaisen jätehuoltokulttuurin kehittämisessä tuhansien kaatopaikkojen maasta yhdeksi jätehuollon eturivin maista maailmassa.

Käynnistäessään hanketta vuonna 1995 Forssan seudun kunnat ajattelivat perustaa viiden kunnan yhteisen jätehuoltoyhtiön. Tämä rakentaisi Forssan Kiimassuolle uuden kaatopaikan ja jäisi sen jälkeen hoitamaan kyseisten kuntien jätehuoltoa. Tätä tarkoitusta varten Forssan kaupunki palkkasi allekirjoittaneen keväällä 1995 ensin projektipäälliköksi tehtävänään perustaa yhtiö ja sen jälkeen jäädä johtamaan sitä. Heti alkuvaiheessa kävi kuitenkin selväksi, että yhtiö jäisi kaavaillussa muodossaan liian pieneksi ollakseen kustannustehokas ja järkevän kokoinen. Näin ollen pienen viiden kunnan yhtiön sijaan päätettiinkin heti lähteä tavoittelemaan laajempaa alueellista yhtiötä. Näin syntyi perustamisvaiheessaan seitsemän kunnan yhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Yhtiö laajeni enimmillään jopa 21 kunnan yhtiöksi. Kuntaliitosten jälkeen omistajakuntien määrä on pienentynyt 16 kuntaan. Yhtiön toimialueella asuu nykyisellään noin 135.000 asukasta ja vuotuinen yhdyskuntajätemäärä on kaiken kaikkiaan noin 75.000 tonnia. Vastaanotetut jätteet kierrätetään lähes kokonaan materiaaleina, tai hyödynnetään energiantuotannossa.

Jo vuosituhannen vaihteessa yhtiön strategiaksi päätettiin kaksilinjainen toimintamalli. Siinä kuntien perusyhtiö LHJ keskittyi puhtaasti kunnalliseen jätehuoltoon. Saman perusinfrastruktuurin oheen lähdettiin luomaan yrityksille suunnattuja valtakunnallisia ja osin kansainvälisiä jätehuollon erityispalveluita. Näin syntyi LHJ Group ja ensimmäinen tytäryhtiö CRT-Finland vuonna 2003. Nykyisin tämä yritys tunnetaan nimellä Suomen Materiaalikierrätys Oy. Tytäryritysten määrä konsernissa on noussut viiteen. Toimialoja ovat yhdyskuntajätehuollon lisäksi pilaantuneiden maiden, jätevoimalaitosten kuonien ja tuhkien, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä tietoturvamateriaalien käsittely ja jätehuollon kokonaispalvelut. Yhteistyökumppaneiksi on saatu mukaan myös kansainvälistä huippuosaamista sellaisissa aihealueissa, joissa sitä Suomessa ei vielä ollut. Näitä edustavat muun muassa vanhojen jääkaappien ja jätevoimalaitosten pohjakuonien käsittelyyn keskittyneet teknologiatoimittajat.

Huomattavaa ja kansainvälisestikin kiinnostavaa tässä mallissa on ollut hyvä ja toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kesken. Mallia voidaan hyvällä syyllä kutsua ”Kiertotalouden hybridimalliksi”, josta hyötyvät niin LHJ, sen alueen kunnat ja asukkaat, kuin yksityisen sektorin yhteistyökumppanitkin. Nykyään LHJ Group on kiertotalouden huippuosaaja, jonka liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. LHJ Group työllistää 110 kiertotalouden ammattilaista ja käsittelee yli 500.000 tonnia jätemateriaaleja vuosittain. Hyvällä syyllä voidaankin sanoa, että tämä matka on ollut erittäin mielenkiintoinen ja jatkuu edelleen.

Haluan kiittää kaikkia yhteistyötahoja, omistajakuntien asukkaita ja edustajia, yritysmaailman yhteistyötahoja, kaikkia asiakkaita, toimittajia, hallitustemme jäseniä, viranomaisia sekä ennen kaikkea hienoa ja osaavaa henkilöstöämme. On upeaa tehdä työtä yhdessä Teidän kanssanne ja jatkaa matkaa seuraaville vuosille kohti uusia mielenkiintoisia haasteita. Iso kiitos kaikille Teille ja nähdään eri yhteyksissä!

 

Immo Sundholm
toimitusjohtaja
LHJ Group


 

Lue uusin asiakaslehtemme >>