Sisältöön »

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

0440 242 700

 
 
 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

Puhtaampi ja turvallisempi elinympäristö – ympäristöasioita hallitaan monella tavalla

19. maaliskuuta 2021

Puhtaampi ja turvallisempi elinympäristö – ympäristöasioita hallitaan monella tavalla


Maapallomme tulevaisuudelle on tärkeää, että vähennämme luonnon kuormittumista ja hillitsemme ilmastonmuutosta. LHJ Groupin menettelytavoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä toimintaa säätelevien ympäristölupapäätösten ehtoja. Ympäristöluvassa on määrätty, millä kaikilla tavoilla ja kuinka usein ympäristön tilaa tulee valvoa.
 
Yksi LHJ Groupin valvontaa tekevistä työntekijöistä on ympäristöinsinööri Markku Alapirtti. Hänen mielenkiintoiset työtehtävänsä liittyvät ympäristövaikutusten tarkkailuun sekä viranomais- ja vuosiraportointiin.
 
– Esimerkiksi vesien tarkkailussa tarkastan analyysitulokset ja vertailen tulosten pitoisuuksia ympäristölupamme raja-arvoihin. Tarkastan ja vertailen myös ympäristö- ja kaatopaikkakelpoisuus raportteja ympäristöluvan määräyksiin ja lainsäädännön raja-arvoihin, Markku Alapirtti kertoo.
 
Jätekeskuksille, pienasemille ja haitallisimmille toimille on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit ja niitä seurataan maastotarkastuksilla ja ympäristötarkkailuilla.
 
– Teemme säännöllisesti maastotarkastuksia, joilla seuraamme muun muassa loppusijoitusalueiden täyttöä ja painumista sekä toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia. Valvomme säännöllisesti kaatopaikkakaasun laatua ja määrää ja teemme melumittauksia.

 


 

Lue uusin asiakaslehtemme >>