Sisältöön »

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

0440 242 700

 
 
 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

Ajankohtaista

Kylmälaitekäsittelyssä panostetaan laatuun

27. tammikuuta 2023

Kylmälaitekäsittelyssä panostetaan laatuun


Cool-Finland Oy:n käsittelylaitoksella Forssassa on asennettu lisää kapasiteettia ilmastolle haitallisten kylmäaineiden talteenoton varmistamiseen. ❄ Laitokseen asennetaan kolmas aktiivihiilisuodatinyksikkö, jolla varmistetaan jatkossa entistä paremmin vanhojen vielä käsittelyyn tulevien CFC-yhdisteiden sekä uudempien ilmastonlämpenemispotentiaalia omaavien TVOC-yhdisteiden talteenotto. Näin varmistutaan EU-vaatimusten mukaisesta käsittelytoiminnasta.

Asennuksista huolehtii laitoksen toisen omistajatahon saksalainen asentajatiimi. Samaan aikaan aloitettiin valmistautuminen kansainvälisen Cenelec EN 50625-1 -standardin mukaisen kylmälaitekäsittelyn auditoimiseen. Valmistelutyötä on tehty yhteistyössä SEG Umwelt-Service GmbH:n asiantuntijoiden Martin Scholtesin ja Jennifer Linenin kanssa. 

Cool-Finland Oy:n toimitusjohtajan Pasi Kaskisen mukaan WEELABEX-sertifioidut laitokset huolehtivat sekä materiaalikierrätyksestä että haitallisten aineiden korkeatasoisesta käsittelystä.

- Olemme ylpeitä, että pystymme tuottamaan laadukkaita kierrätyspalveluita parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla Suomessa.

Refrigeration processing focuses on quality

At Cool-Finland Oy's processing plant in Forssa, more capacity has been installed to ensure the recovery of refrigerants harmful to the climate. ❄ A third activated carbon filter unit will be installed in the plant, which will ensure even better recovery of old CFC compounds that are still to be processed, as well as newer TVOC compounds with global warming potential. In this way, we ensure that processing activities comply with all EU requirements.

The installations are completed by the German team of the plant's other owner. At the same time, preparations were started for auditing the refrigeration equipment processing according to the international Cenelec EN 50625-1 standard. Preparation work has been done with the experts Martin Scholtes and Jennifer Linen of SEG Umwelt-Service GmbH.

According to Cool-Finland Oy CEO Pasi Kaskinen, WEELABEX-certified facilities take care of both material recycling and high-level processing of harmful substances.

- We are proud that we are able to produce high-quality recycling services with the best available technology in Finland.


 


Lue uusin asiakaslehtemme >>