Sisältöön »
 
 

Hallinto

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tehtävänä on tuottaa perusjätehuollon palvelut omistajakuntiensa alueella jätelain mukaisesti. Omistajakunnat ovat luovuttaneet jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksessa LHJ:n tehtäväksi. Yhtiö toimii myös jätehuollon asiantuntijana kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä omistajakuntiensa puolesta. LHJ:n omistajakunnat tekevät omistajapolitiikkaa yhtiössä hallituksen ja yhtiökokouksen kautta.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on LHJ:n korkein päättävä elin. Se päättää LHJ:ssä muun muassa suurimmista jätehuollon investoinneista ja valitsee yhtiölle hallituksen. Yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa. Kunnat esittävät edustajansa yhtiökokoukseen.

Hallitus

LHJ:n hallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Suuremmilla omistajakunnilla on hallituksessa vakituinen jäsenpaikka ja pienemmät omistajakunnat vaihtelevat vuorovuosin. Hallitus kokoontuu muutamia kertoja vuodessa.

Visio ja strategia

LHJ:n visiona on kasvattaa ja kehittää edelleen toimintojaan ja vahvistaa asemaa alan suunnannäyttäjänä. Tätä tehdään hyvässä yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Jätehuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti, kattavasti, kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. LHJ haluaa olla arvokas omistajilleen ja edullinen asiakkailleen.

Arvot

LHJ Groupin yrityksille yhteiset arvot ovat

 
 
login Synergia Foxy