Sisältöön »
 
 

Jätehuollon työnjako

Asumisen ja julkishallinnon jätehuolto on lainsäädännön mukaan kunnan vastuulle kuuluva tehtävä. LHJ:n omisjakunnat ovat osakassopimuksessa antaneet palvelutehtävän hoitamisen omistamansa yhtiön tehtäväksi. Palvelutehtäviä ovat jätteen hyödyntäminen ja käsittely, kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen hoitaminen, hyötyjätehuolto, vaarallisten jätteiden jätehuolto, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen. LHJ:lle delegoidun palvelutehtävän lisäksi kunnan tehtäviin kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät sekä jätehuollon valonta

Viranomaistehtävät on siirretty omistajakuntien yhteiselle jätelautakunnalle. Lautakunnan isäntäkuntana toimii Forssa ja jokaisella omistajakunnalla on yksi jäsen lautakunnassa. Lautakunta päättää jätelaissa kunnalle määrätyistä asioista, kuten jätehuoltomääräyksistä, jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta, käsittelystä sekä jätetaksasta.

Jätehuollon valvonnasta vastaavat kunnan omat ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueelliset ELY-keskukset.

 
 
login Synergia Foxy