Sisältöön »
 
 

Jätteenkäsittely ja kiertotalous

LHJ kierrättää materiaalina tai hyödyntää energiana lähes kaiken vastaanottamansa jätteen.

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti materiaalit palautetaan takaisin käyttöön sellaisenaan, kunnostettuna tai teollisuuden raaka-aineina. LHJ konsernin yritykset ovat toimineet kiertotalouden edelläkävijöinä yli kahdenkymmen vuoden ajan. Yhdyskuntajätteiden lisäksi, konserni on jalostanut uusiokäyttöön materiaaleja, käytöstä poistuneista televisioista, kylmälaitteista, arkistoista ja jopa jätevoimalaitosten kuonista. Niistä materiaaleista, joita ei voida kierrättää valmistetaan kierrätyspolttoainetta tai hyödynnetään jätevoimalaitoksissa.

LHJ:n omat käsittelytoiminnot on keskitetty Forssaan Kiimassuon ja Säkylän Hallavaaran jätekeskuksiin. Lisäksi LHJ Group konsernin käytössä on siirrettävä laitos jätevoimalaitoskuonien käsittelyyn. Näiden lisäksi yhtiö hankkii markkinoilta useita käsittely- ja kierrätyspalveluita. Yhtiön tavoitteena on käsittelytoiminnoissaan edistää jätteen hyötykäyttöä ja minimoida sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ympäristöasioiden kehittämistä johdetaan sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla.

Jätehierarkia huomioon

Lainsäädääntöön on kirjattu jätehuollolle etusijajärjestys, joka ohjaa LHJ:n jätehuollon palvelu- ja käsittelytoimintoja:

  1. Jätteen synnyn ehkäisy
  2. Uudellenkäyttö sellaisenaan samassa tai eri käyttötarkoituksessa
  3. Kierrätys materiaalina
  4. Jätteen hyödyntäminen energiana
  5. Loppusijoitus

LHJ:n jätehuoltojärjestelmä perustuu syntypaikkalajitteluun ja parhaan käytettävissä olevan kierrätys- ja käsittelytekniikan hyödyntämiseen. Jätteen synnyn ehkäisy huomioidaan tiedotuksessa, neuvonnassa ja ympäristökasvatuksessa. Uudelleenkäytön osalta yhtiö tekee yhteistyötä muun muassa kierrätyskeskustoimijoiden ja erilaisten projektien kanssa. Yhdyskuntajätehuollossa noudatetaan alla näkyvää jätehuoltojärjestelmää. 


 
 
login Synergia Foxy