Sisältöön »
 
 

Loppusijoitus

Kaatopaikka

Loimi-Hämeen Jätehuolto rakensi Suomen ensimmäisen EU-kriteerit täyttävän kaatopaikan vuonna 1995. Yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikalle loppui vuoden 2014 lopussa.

Kaatopaikalle loppusijoitetaan materiaali- ja energiahyötykäyttöön kelpaamattomia inerttejä jätteitä sekä erityisjätteitä. Sijoitus tapahtuu vesitiiviiden pohjarakenteiden päälle. Kaikki käsittelyalueelle sateen tai jätteen mukana kulkeutuneet vedet kerätään talteen ja ohjataan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Loppusijoitusalueelle on rakennettu keräysjärjestelmä kaatopaikkakaasun keräämiselle. Sen hyödyntäminen aloitettiin vuoden 2014 aikana.

Vuonna 2016 astui voimaan kielto orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikoille. LHJ on kehittänyt aktiivisesti sekä jätteen energiakäyttöä että materiaalihyötykäyttöä, joiden avulla kaatopaikkakieltoon on voitu vastata jo ennen määräaikaa.


 Kaatopaikan rakenne


Vaarallisen jätteen kaatopaikka

Suomen Erityisjäte vastaanottaa Forssan Kiimassuolla mm. pilaantuneita maa-aineksia ja sedimenttejä, kiinteitä vaarallisia jätteitä, asbestia, kreosoottia, tuhkia, kuonia ja pilaantuneita betoni-ja tiilijätteitä.

Lisätietoja Suomen Erityisjäte

 
 
login Synergia Foxy