Sisältöön »
 
 

LHJ Group konserni

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen on kasvanut kuuden yrityksen muodostama LHJ Group konserni, jonka yritykset tarjoavat palveluita kotitalouksille, yrityksille ja julkishallinnon yksiköille. Konserni toimii valtakunnallisesti ja osin myös kansainvälisesti pohjoismaissa ja baltian alueella. 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on emoyhtiö

LHJ on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa jätelainsäädännössä kunnille määrätyt palvelutehtävät omistajakuntiensa alueella. Yrityksellä on käsittelykeskukset Forssassa ja Säkylässä. Palveluita tuotetaan kaikissa omistajakunnissa.

Suomen Erityisjäte Oy

Yritys on haastellisten materiaalien käsittelyn edelläkävijä Suomessa. Pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten jätteiden lisäksi yritys on keskittynyt kehittämään jätevoimalaitoskuonien käsittelytoimintaa Suomessa ja Suomen lähialueilla. Yrityksen toinen omistaja on Kuusakoski Oy. 

Suomen Tietoturva Oy

Yritys huolehtii yritysten ja julkishallinnon tietoturvamateriaalien käsittelystä. Yritys on 100 prosenttisesti LHJ:n omistama tytäryritys.

Suomen Materiaalikierrätys Oy

Yritys tarjoaa kierrätysratkaisut kaikille sähkö- ja elektroniikkalaitteille (pl. kylmälaitteet) sekä metalliromun kierrätykselle ja uusioraaka-aineiden lajittelulle. Yritys tarjoaa myös jätehuollon kokonaispalveluja yrityksille. Yritys on 100 prosenttisesti LHJ:n omistama tytäryritys.

Cool Finland Oy

Kylmälaitteiden kierrätykseen keskittyneen yrityksen omistavat puoliksi LHJ ja luxemburgilainen OSL SA. Yhtiön taustalla on vahvaa alan teknologiaosaamista. Cool Finland on yhteisyritys ja toimii kiinteässä yhteistyössä LHJ Group konsernin kanssa.

 
 
login Synergia Foxy