Sisältöön »
 
 

Talous ja tunnusluvut

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

LHJ on omakustannusperiaatteella toimiva kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoa. Toiminnan kulut katetaan jätteenkäsittelymaksujen, perusmaksujen ja muiden palvelutuottojen kautta. Omistajakunnat eivät osallistu palvelujen rahoittamiseen verovaroin. LHJ huolehtii jätehuollon palveluista kustannustehokkaasti ja varautuu huolehtimaan jälkihoidosta myös kymmeniä vuosia eteenpäin.


 
 

2018 
 

2017 
 

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot          

(tuhatta euroa)
 

11 840                    

 
 

10 360             

 

Tilikauden tulos 
 

782 883,68 

44 516 
 

Taseen loppusumma 
 

15 168 202,59 

16 118 375 

 

Henkilöstökulut 
 

-2 351 756,9 

-2 602 292 

Rahoitustuotot ja -kulut 
 

510 000,00 

431 348 

Henkilöstö yhteensä
 

52 
 

53 


LHJ:n vuosiraportit taloustietoineen on koottu aineistopankkiin raportit osa-alueen alle.

LHJ Group

LHJ Group konserni muodostuu emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä ja neljästä tytäryrityksestä. Näiden lisäksi LHJ:n yhteydessä toimii yhteisyritys Cool Finland Oy, josta LHJ omistaa 50 prosenttia. Tytäryritykset toimivat markkinaehtoisesti ja kehittävät kannattavaa kierrätysliiketoimintaa. Onnistunut toiminta ja positiviinen taloudellinen tulos hyödyttävät omistajia osingonjaon ja tehokkaan resurssien käytön kautta. Vuonna 2018 LHJ Group kokonaisuuden mukaanlukien Cool Finland Oy liikevaihto oli 27.1 M€. Henkilöstön määrä oli 87.


 
 
login Synergia Foxy